• 03
 • 02

Здравни заведения и институции в гр.Добрич и областта

on Неделя, 06 Ноември 2011 10:47.

 

 • "МБАЛ-Добрич" АД
  ул. "Панайот Хитов" 24 
  тел. централа: +359 58 60 04 88
  Хирургично отделение при "МБАЛ-Добрич" АД
 • "ДКЦ - І - Добрич" ЕООД - гр.Добрич, ул. "Д. Петков"3, тел: 058/601-474, 603-413, факс - 602-776
 • "ДКЦ - ІІ - Добрич" ЕООД - гр. Добрич, бул. "25-ти Септември" 68, тел. 058/600-854, управител - 058/602-257
 • МЦ"Вива Феникс" ООД - гр. Добрич, ул."Хр. Смирненски"2 и бул. "25-ти Септември" 23, тел. 058/600-770, 602-130, 604-644
 • МЦ "Добрич" ЕООД - гр. Добрич, ул."П. Хитов" 24, тел. 058/601-082, 600-296
 • РЦЗ - Добрич - гр. Добрич, пл."Свобода"5, ет.9 - 058/601-735, 601-737
 • РЗОК - Добрич - гр. Добрич, ул. "Независимост" 5, ет.4, тел. 058/654-500
 • РИОКОЗ - Добрич - гр. Добрич, ул. "Кирил и Методий" 57, тел. 058/600-614, 600-587
 • ЦСМП - Добрич - гр. Добрич, ул. "П. Хитов" 24, 058/605-752, 605-779
 • ОДПЗС "д-р П. Станчев" - гр. Добрич, ул. "П. Хитов" 24, тел. 058/602-655 "Дом за медико-социални грижи за деца" - гр. Добрич, ЖК "Добротица", тел. 058/603-776
 • "МБАЛ - Балчик" ЕООД - гр. Балчик, ул. "Зл. Петков"1, тел. 0579/7-26-91, 7-22-38
 • "МЦ - І - Балчик" ЕООД - гр. Балчик, ул. "Зл. Петков"1, тел. 0579/7-26-91, 7-41-13
 • "МБАЛ - Каварна" ЕООД - гр. Каварна, ул. "Ив. Вазов"36, тел. 0570/8-31-61, факс - 0570/8-21-45
 • "МЦ - І - Каварна" ЕООД - гр. Каварна, ул. "Ив. Вазов" 36, тел. 0570/8-21-03
 • "МБАЛ - Г.Т." - ЕООД - гр. Ген. Тошево, ул. "Ив. Вазов" 15, тел. 05731/21-29, 38-58
 • "МЦ - І - Ген. Тошево" ЕООД, гр. Ген. Тошево, ул. "Ив. Вазов" 15, тел. 05731/21-17, 21-01, 44-60
 • "МБАЛ - Тервел" ЕООД - гр. Тервел, ул. "Ст. планина" 2, тел. 05751/31-50, 20-63
 • "МЦ - Тервел" ЕООД - гр. Тервел, ул. "Ст. планина" 2, тел. 05751/31-50
 • ДПБ "Карвуна" - с. Карвуна, обл. Добрич, тел. 058/2-90-22
 • МЦ "Медика" - КК "Албена", тел. 0579/6-20-25