• 03
  • 02

Контролна комисия на РЛК - Добрич

on Вторник, 20 Декември 2011 10:20.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р  АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА


ЧЛЕНОВЕ

  1. Д-р ДЕНИЦА БОЖИДАРОВА НИКОЛОВА
  2. Д-р КРИСТИНА ГАЛИНОВА РАДЕВА-ЖЕЛЯЗКОВА

Комисия по професионална етика на РЛК - Добрич

on Вторник, 20 Декември 2011 10:20.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р ЕЛКА МИЛАНОВА КОЗАРОВА

ЧЛЕНОВЕ

  1. Д-р МИГЛЕНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА
  2. Д-р ЖЕЙНО ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ