• 03
  • 02

Съобщение за Отчетно-Изборното събрание

on 16 Януари 2018.

Уважаеми колеги, 

       Напомняме Ви, че Отчетно-Изборното събрание на РЛК-Добрич, ще се състои утре 17.01.2018г от 13.45ч в залата на МБАЛ-Добрич.