• 03
  • 02

Нов Управителен съвет

on 22 Януари 2018.

 

Уважаеми колеги, 

На 17.01.2018 г. се проведе Отчетно-изборно събрание на РЛК-Добрич при дневен ред:

1.Отчет на председателя на РЛК.

2.Отчет на председателя на КПЕ.

3.Отчет на председателя на КК.

4.Избор на нови ръководни органи и делегати на Събора на БЛС.

      След проверка на кворума от мандатната комисия, Събранието бе обявено за легитимно.

       Изслушани бяха докладите на председателя на РЛК, председателя на КПЕ и представител на КК, след което се пристъпи към избор на нови ръководни органи.

Бяха направени 2 предложения за председател на РЛК-Добрич - д-р Валери Веселинов и д-р Георги Желязков.

Чрез таен вот за председател беше избран д-р Валери Веселинов с 37 гласа, за д-р Желязков -3 гласа.

За заместник-председатели бяха избрани д-р Георги Желязков и д-р Златина Георгиева.

Секретар - д-р Павлина Бахлова.

За членове на УС на РЛК-Добрич бяха избрани:

1. д-р Илко Нанев-Шабла

2. д-р Калоян Куртев

3. д-р Калоян Велков

 

Комисия по професионалн етика

Председател - д-р Елка Козарова

Членове: д-р Илиев и д-р Апостолова

 

Контролна комисия 

 

Председател - д-р Анелия Коларова

Членове: д-р Желязкова и д-р Божидарова

         Докладите на председателите на РЛК, на КПЕ и на КК ще бъдат публикувани по-късно.