• 03
  • 02

Финансов отчет 2019г

on 06 Август 2020.

Уважаеми колеги, 

приложено ви представяме

Отечт за приходи и разходи 2019г  

Счетоводен баланс към 31.12.2019   

1.pdf

2.pdf