• 03
  • 02

Финансов отчет за 2014г

on Сряда, 22 Април 2015 08:44.

 Публикуваме финансовия отчет на РЛК-Добрич за 2014г. :

document.pdf

document 2 1.pdf

document 3 1.pdf

document 4.pdf

document 5.pdf

document 6.pdf

document 7.pdf

Отчетен доклад 2011-2014

on Четвъртък, 12 Февруари 2015 10:10.

       На 12 януари се проведе отчетно-изборно събрание на колегията.Прилагаме отчетния доклад на председателя на Районна лекарска колегия-Добрич.Може да го прочетете тук:

Финансов отчет за 2013 г.

on Четвъртък, 05 Юни 2014 12:35.

Публикуваме финансов отчет за 2013 г.:

 

scan0031.jpg, scan0032.jpg, scan0033.jpg, scan0034.jpg, scan0035.jpg, scan0036.jpg, scan0037.jpg, scan0038.jpg.

Отчетно-изборно събрание

on Неделя, 01 Февруари 2015 12:06.

         На 12.01.2015 г. се проведе отчетно-изборно събрание на РЛК-Добрич при дневен ред:

1.Отчет на председателя на РЛК.

2.Отчет на председателя на КПЕ.

3.Отчет на председателя на КК.

4.Избор на нови ръководни органи и делегати на Събора на БЛС.

        В РЛК-Добрич членуват 502 лекари.Избор на делегат се прави на всеки 10 лекари и делегатите на събранието трябваше да са 49.След проверка от мандатната комисия на събранието присъстваха 33 делегати,т.е. повече от 2/3 ,което според новия Устав на БЛС и РЛК е легитимно.

        Изслушани бяха докладите на председателя на РЛК и на двете комисии-контролната и професионалната етика.Мандатната комисия отново провери кворума и се пристъпи към избор на ръководни органи на РЛК-Добрич.Бяха направени 3 предложения за председател на РЛК-Добрич - д-р Галя Василева, д-р Елка Козарова, която даде отвод, и д-р Бисер Ботев.Чрез таен вот за председател беше избрана д-р Галя Василева с 23 гласа,за д-р Ботев-8 гласа.За заместник-председатели бяха избрани д-р Валери Веселинов и д-р Бисер Ботев;секретар-д-р Павлина Бахлова.Членове на УС на РЛК-Добрич-д-р Николай Гавраилов от град Каварна;д-р Илко Нанев-Шабла и д-р Георги Вълчанов-МБАЛ-Добрич.Председател на КПЕ остана д-р Козарова-МБАЛ-Добрич и членове:д-р Миглена Апостолова-ДКЦ-2 и д-р Георги Георгиев-ДКЦ-1.Председател на КК-д-р Данчо Минчев-ДКЦ-1 и членове:д-р Златина Георгиева-ДКЦ-2 и д-р Галя Цветкова-Каварна.За делегати на Събора на БЛС ще бъдат членовете на целия Управителен съвет на РЛК-Добрич;резерви-д-р Марияна Николова и д-р Даниела Събева.

         Докладите на председателите на РЛК, на КПЕ и на КК ще бъдат публикувани по-късно.

60-ти извънреден събор на БЛС

on Понеделник, 12 Май 2014 09:37.

 

   От 09.05.2014 г. до 11.05.2014 г. се проведе 60-тия извънреден събор на БЛС.Изслушан бе доклад за финансов отчет на УС на БЛС и доклад за строежа на българския лекар.След дълги разисквания се взе решение Денят на протест-15 май 2014 г,обявен от европейските лекари,да протече и с тридесет минутно прекъсване на работа-от 12.30 до 13. 00 ч.

   Ус на РЛК-Добрич единодушно се присъедини към решението на събора.За 15 май лекарите ще носят лентички в съпричастност към общоевропейския протест и ще бъде изчетена декларация на българските лекари за спешните мерки,необходими за по-качествено българско здравеопазване.