• 03
  • 02

Управителен Съвет

on 06 Ноември 2011.

Трите именаДлъжносттелефон

Д-Р ВАЛЕРИ ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Д-Р ГЕОРГИ МИТКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Д-Р ЗЛАТИНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Д-Р ПАВЛИНА ПЕТКОВА БАХЛОВА

СЕКРЕТАР

 

Д-Р ИЛКО СТЕФАНО НАНЕВ

ЧЛЕН

 

 Д-Р КАЛОЯН ТОДОРОВ КУРТЕВ

 ЧЛЕН

 

Д-Р КАЛОЯН НЕДКОВ ВЕЛКОВ

ЧЛЕН

 

 

 

 

Комисия по професионална етика

Трите именаДлъжност

Д-Р ЕЛКА МИЛАНОВА КОЗАРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-Р ИЛИЕВ 

ЧЛЕН

Д-Р МИГЛЕНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА

ЧЛЕН

 

Контролна комисия

Трите именаДлъжност

Д-Р АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-Р ДЕНИЦА БОЖИДАРОВА НИКОЛОВА 

ЧЛЕН

Д-Р ЖЕЛЯЗКОВА

ЧЛЕН

 

за