• 03
  • 02

Комисия по професионална етика на РЛК - Добрич

on 20 Декември 2011.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р ЕЛКА МИЛАНОВА КОЗАРОВА

ЧЛЕНОВЕ

  1. Д-р МИГЛЕНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА
  2. Д-р ЖЕЙНО ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ