• 03
  • 02

68-ми Отчетно-изборен събор на БЛС

on 11 Юни 2018.

Уважаеми колеги, 

от 08.06-10.06.2018г се проведе 68-ия редовен Отчетно-изборен събор на БЛС.

За председател бе избран д-р Иван Маджаров.

За заместник-председатели - проф. д-р Николай Габровски и д-р Николай Брънзалов.

За секретар бе преизбран досегашния - д-р Стоян Борисов.

С удоволствие Ви съобщаваме, че д-р Калоян Куртев от нашата колегия бе избран за член на Централната комисия по професионалана етика с най-голям брой гласове, спрямо останалите членове.