• 03
  • 02

Общо събрание

on 27 Февруари 2020.

Уважаеми колеги,
припомняме, че днес 27.02.2020 в залата на МБАЛ-Добрич от 12.30ч, ще се състои Общо делегатско събрание за приемане на промени в Устава на РЛК-Добрич.
Присъствието на делегатите е задължително.