• 03
  • 02

УС НА БЛС И НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА НЗОК ДИСКУТИРАХА ЦЕНИ И ОБЕМИ ЗА НРД - 2012

on 09 Декември 2011.

Уважаеми колеги,

      Публикуваме на уебсайта предварително договорените прогнозни обеми и цени на медицинските дейности през 2012 г. Същите са договорени първоначално от експертните групи на БЛС и НЗОК, като при договарянето в болничната помощ са участвали широк кръг специалисти и болнични мениджъри, както и националните консултанти и председатели на дружества по специалности.

 

Впоследствие те бяха договорени, с някои корекции поради финансовата рамка, от представителни групи на УС на БЛС и НС на НЗОК. За да станат тези прогнозни обеми и цени факт, следва да бъдат окончателно приети от НС на НЗОК, което е планирано за заседанието му на 14.12.2011 г., както и от Събора на БЛС на 17-18.12.2011 г., заедно с НРД и приложенията му. След това следва да бъдат подписани и обнародвани. УС на БЛС счита, че с тези цени е постигнал максималното при крайно рестриктивната финансова рамка на бюджета на НЗОК и ще се гарантира при тези условия максимално ефективното и пълно усвояване на средствата, както и справедливото им разпределение, с оглед осигуряване на максимално качествена медицинска помощ за наличния ресурс. Прогнозните цени и обеми в ПИМП ще бъдат допълнително обсъдени след публикуване и анализ на промените в Наредби 39 и 40, след което ще може да се запознаете с тях на този сайт. Приложени са, както следва: - Разчети за болничната помощ за 2012 г. Разчетите за СИМП се обработват в момента и ще бъдат качени тук допълнително.