• 03
  • 02

54 ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЛЕВЕН НА 9-11 МАРТ

on 07 Февруари 2012.

 

54 ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЛЕВЕН НА 9-11 МАРТ

На проведения в събота / 4 януари/ УС и НС беше решено, че предстоящия отчетно-изборен събор на БЛС ще се проведе на 9-11 март т.г. в гр.Плевен. Дневният ред на Събора ще  включва отчет на УС на БЛС за тригодишния мандат, доклади за дейността на контролната и етичната комисии  и избор на ръководни органи на Съюза. С оглед лансиране в публичното пространство  на тезата за лекарска камара, д-р Марияна Кирилова, председател на РЛК Велико Търново, поиска  да се проведе и дискусия за бъдещето на Лекарския съюз. Членовете на Националния съвет обаче прецениха, че това може да стане на друг събор, след предварителна подготовка и представяне на различни тези. 
НС гласува финансовия отчет на БЛС за 2011 г.Основният  приход   е в размер на 651 512 лв.  и е от отчисленията на  членски внос. Собствените приходи от удостоверения за следдипломно обучение и такси са 47 000 лв., а от реклами  – 20 760 лв. Разходите за мин.година, в сравнение с предишната са намалени  с 24 341 лв.Основно перо в спестените средства е от сумата за протоколни нужди. При планирани 15 хил.лв, са изразходени малко над 7 хил.лв. По-малко е изхарчено и за командировки – в страната и чужбина. Сериозна сума отива за погасяването на кредита от 420 хил.лв., изтеглен от предишното ръководство на Съюза през 2009 г. Гласуван беше и проектобюджетът за следващата година, с уговорката, че той може да бъде променен от новиятУС.
С ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ можете да се запознаетеpdfтук