• 03
  • 02

БЛС ВНЕСЕ ОТНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТПАДАНЕ НА ТЕКСТА ОТ ЗЗО, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА РАЗДАВАНЕ НА БОНУСИ ОТ ГЛОБИ НА ЛЕКАРИ

on 23 Февруари 2012.

За втори път днес, 23 февруари, БЛС внесе в здравната комисия на парламента предложени за отпадане на текстовете от ЗЗО, които дават право на служителите от НЗОК да си разпределят част от сумите, постъпили от глобите на всички изпълнители на медицинска помощ. Целият текст на писмото можете да видите pdfтук: