• 03
  • 02

Съобщение от УС на РЛК-Добрич

on 03 Март 2012.

   За предстоящия отчетно-изборен събор на БЛС от РЛК-Добрич ще присъстват следните делегати,избрани на отчетно-изборното събрание на колегията:

1.Д-р Галя Василева

2.Д-р Пламен Кирилов

3.Д-р Диана Иванова

4.Д-р Валери Веселинов

5.Д-р Яна Дочева

6.Д-р Илко Нанев

Резерва:Д-р Данчо Минчев

     Д-р Яна Дочева не посещава събранията на УС на РЛК-Добрич и не проявява интерес към работата.Д-р Пламен Кирилов излиза в отпуск и няма да дойде на събора,ще присъства д-р Данчо Минчев като резервен член.Това е отчетно-изборен събор,едно от важните събития в живота на БЛС и присъствието на делегатите е задължително.

                                        Председател на УС на РЛК-Добрич:Д-р Василева