• 03
  • 02

Завърши 54-я редовен отчетно-изборен събор на БЛС

on 13 Март 2012.

На завършилия в неделя/ 11 март т.г./ 54 редовен събор,  присъстваха  361 делегати от общо 407. С право на глас бяха 353 делегати . Поради изричната забрана на Устава и решение на  27- членната мандатна комисия, избрана  от Събора, 5-мата делегати от Търговище останаха без право на глас, заради неплатен редовно членски внос към централата на БЛС. Същото решение беше взето и за трима от делегатите на РК Смолян, която остана с право на глас само за двама делегати – на база преведен членски внос до събора.

За председател беше преизбран Д-р Цветан Райчинов

Зам. председатели;Д-р Юлиан Йорданов и Д-р Георги Ставракев

Членове на УС на БЛС:

Д-р Диана Чинарска,Д-р Ивайло Пресолски,Д-р Кирил Еленски;Д-р Светослав Дачев,Д-р Лиляна Хавезова,Д-р Петър Панчев,Д-р Борислав Китов,Д-р Юлия Бянкова,Д-р Живко Желязков,Д-р Дафина Тачова,Д-р Галина Павлова.

Контролна комисия:

Председател-Доц. д-р Любомир Алексиев

Членове:Д-р Юрий Петков,Д-р Данаил Стоянов,Д-р Кирил Лозанов,Д-р Жени Стоичкова,Д-р Стоян Сопотенски;Д-р Володя Василев.

Комисия по професионална етика:

Председател:Д-р Петър Загорчев

Членове:Д-р Валери Веселинов/от РЛК-Добрич/,Д-р Боньо Бонев,Д-р Сергей Илиев,Д-р Боянка Банова,Д-р Пламен Панайотов,Д-р Янина Славова,Д-р Ася Козанова,Д-р Юлиана Маринова,Д-р Георги Павлов,Д-р Георги Георгиев.