• 03
  • 02

Важно съобщение

on 14 Март 2012.

                   Уважаеми колеги общопрактикуващи лекари!

     Отправено е запитване към НЗОК и УС на БЛС по повод намалените средства,отпускани за неблагоприятни условия на труд.Моля,дайте информация в Районната колегия при техн. секретар или на сайта/rlk-dobrich.com/ за намалените средства и неосигурените лица във вашата практика.

     В петък/16.03.2012 г./ в 13.30 ч. ще има среща на общопрактикуващите лекари по този повод в офиса на РЛК-Добрич.

                  От УС на РЛК-Добрич