• 03
  • 02

Протестно писмо

on 16 Март 2012.

Публикуваме протестно писмо от общопрактикуващите лекари от област Добрич по повод орязаните средства за възнаграждение на центровете на практики с неблагоприятни условия.С текста на писмото може да се запознатеdocтук: