• 03
  • 02

Съобщение относно неблагоприятните практики

on 16 Май 2012.

Във връзка с намалените средства,които се полагат на центровете на практи с неблагоприятни условия на работа,се получи pdfpismo ot nzok.pdf за среща между представители на РЗОК и РК на БЛС.Срещата се състоя,на която от страна на РК на БЛС-Добрич се предложи средствата да се върнат на старите нива от миналата година.