• 03
  • 02

Курсове и обучение СДО

on 12 Юни 2012.

            Уважаеми колеги!

    Книжката  с план-разписание на курсовете и индивидуалното обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2013 г. се намира в офиса на Районната колегия-Добрич.