• 03
  • 02

Новини относно НРД 2012

on Сряда, 07 Декември 2011 15:42.

На 1.12.2011 г. се състоя първата среща между УС на БЛС и НС на НЗОК за договаряне на текстовете по НРД 2012. От страна на ПИМП освен двамата представители в УС на БЛС - д-р Чинарска и д-р Еленски, участваха и д-р Атанас Пелтеков и д-р Виктория Чобанова. Протоколът от срещата можете да видите тук.

На 2.12.2011 г. бяха представени пред НС на НЗОК договорените текстове в специалната част - ПИМП, СИМП и БП. Очаква се окончателно одобрение от целия НС на НЗОК.

Предстои разглеждане на предложенията за цени и обеми на медицинските дейности.