• 03
  • 02

Уведомление

on Понеделник, 11 Декември 2017 06:28.

Уважаеми, колеги, 

          Уведомяваме Ви, че на 17.01.2018г от 13.45ч в залата на МБАЛ-Добрич, ще се проведе Отчетно-изборно събрание на РЛК на БЛС-Добрич.

Промени в Нардеба №2 и Наредба №8

on Четвъртък, 17 Август 2017 06:18.

Уважаеми колеги,

във връзка с предстоящото изготвяне на Наредби за изченение и допълнение на

Наредба №2 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и  

Наредба №8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията,

молим да изпратите Вашите предложения до РЛК на БЛС-Добрич в срок до 05.09.17

do rlk predl za nar 2 i 8.pdf

naredba 8 ot 3 noemvri 2016 g za profilaktichnite_1.pdf

Анкети

on Четвъртък, 17 Август 2017 05:52.

Уважаеми колеги, 

Националната кампания "Не на насилието", която БЛС организира вече е в ход.

за да бъдем максимално акуратни при реализиране на активностите в кампанията, обвързвайки ги с реални данни, БЛС е подготвил анкетни формуляри за медицински лица и пациенти /можете да ги откриете приложено, както и на www.blsbg.com/

Молим, попълнете и предайте в Регионалната колегия.

Молим за Вашето съдействие за разпространение сред Вашите пациенти.

Благодарим!

 

.pdf

 .pdf

 

 

УС на РК на БЛС- Добрич