• 03
  • 02

Отворено писмо по повод регулативни стандарти

on Петък, 15 Февруари 2013 12:15.

Отворено писмо от лекарите в Добрич по повод регулативните стандарти може да прочетете docтук:

Национален съвет-Смолян

on Понеделник, 11 Февруари 2013 14:39.

             Уважаеми колеги!

      На 09.02.0213 г. в гр. Смолян се проведе заседание на Националния съвет на БЛС при следния дневен ред:

1.Обсъждане на ситуацията и действията на БЛС след неподписване на НРД 2013 и договор за обеми и цени на медицински дейности за 2013.

2.Съдебни и други действия,предприети от УС на БЛС спрямо действията на НЗОК и отклонените средства от здравни осигуровки.

3.Обсъждане на реакцията и действията на БЛС относно решението на ВАС и наложената санкция от 80 000лв.

4.Обсъждане на подготовака и начин на протестни действия от страна на БЛС.

5.Разглеждане на проектобюджет на БЛС за 2013 отчет за 2012год.

6.Разни.

        Гласуваха се следните действия от страна на БЛС спрямо Решението на надзорния съвет на НЗОК:

   1.Да започнат срещи със здравната комисия в парламента,министерство на здравеопазването и надзорен съвет по повод направомерно изготвените нормативни документи включващи регулативни стандарти на ПИМП,СИМП, нови методики към клинични пътеки,вкл. интензивно лечение.Паралелно със срещите да върви подготовка за протестни действия при липса на положителни реакции от страна на горепосочените.В протестите трябва да се включат всички лекари за да бъдат успешни.

   2.Решението на ВАС ще бъде обжалвано по повод наложената глоба на БЛС,но при потвърждение в глобата ще се включат всички лекари с около 2.70 лв.Средствата ще се внесат от членския внос на всички Районни лекарски колегии.На последния извънреден събор се гласуваха и 3 лв. отчисления към централата на БЛС всеки месец.

   3.Поради липса на подготовка проектобюджет на БЛС за 2013 г. не е разглеждан и гласуван.

   4.Юристите на БЛС са внесли жалба персонално от името на Д-р Райчинов по повод нарушените пациентски права и неправомерно използване на здравни вноски.

   Предстои провеждане на общо събрание на Районната лекарска колегия-Добрич месец март по повод гласуване Устава на колегията в окончателния му вид.

 

 

Извънреден събор на БЛС

on Сряда, 19 Декември 2012 08:33.

      Уважаеми колеги,

 На Извънредния събор на БЛС,проведен на 14-16.12.2012 г. се взе решение да не се делегират права за подписване на НРД 2013.

Освен това беше гласуван нов устав на съсловната ни организация.До края на месец март 2013 г. трябва на наше общо събрание да го приемем.

      От 1 януари 2013 г. членския внос вече става 8 лв.

      Весели и спокойни празници!