• 03
  • 02

Протестно писмо

on Петък, 16 Март 2012 21:15.

Публикуваме протестно писмо от общопрактикуващите лекари от област Добрич по повод орязаните средства за възнаграждение на центровете на практики с неблагоприятни условия.С текста на писмото може да се запознатеdocтук:

Важно съобщение

on Сряда, 14 Март 2012 10:25.

                   Уважаеми колеги общопрактикуващи лекари!

     Отправено е запитване към НЗОК и УС на БЛС по повод намалените средства,отпускани за неблагоприятни условия на труд.Моля,дайте информация в Районната колегия при техн. секретар или на сайта/rlk-dobrich.com/ за намалените средства и неосигурените лица във вашата практика.

     В петък/16.03.2012 г./ в 13.30 ч. ще има среща на общопрактикуващите лекари по този повод в офиса на РЛК-Добрич.

                  От УС на РЛК-Добрич

 

Завърши 54-я редовен отчетно-изборен събор на БЛС

on Вторник, 13 Март 2012 07:36.

На завършилия в неделя/ 11 март т.г./ 54 редовен събор,  присъстваха  361 делегати от общо 407. С право на глас бяха 353 делегати . Поради изричната забрана на Устава и решение на  27- членната мандатна комисия, избрана  от Събора, 5-мата делегати от Търговище останаха без право на глас, заради неплатен редовно членски внос към централата на БЛС. Същото решение беше взето и за трима от делегатите на РК Смолян, която остана с право на глас само за двама делегати – на база преведен членски внос до събора.