• 03
  • 02

Указание № 3

on Понеделник, 13 Февруари 2012 10:49.

Ново указание относно НРД 2012.

docуказание № 3

НОВ ТЕКСТ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОГОВОРИ

on Петък, 10 Февруари 2012 06:29.

НОВ ТЕКСТ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОГОВОРИ

Днес, 6 февруари 2012 г., управителят на НЗОК д-р Нели Нешева и председателят на УС на БЛС д-р Цветан Райчинов одобриха рамката на индивидуалните договори за изпълнителите на медицинска помощ. По предложение на УС на БЛС, НЗОК прие включването на нова ал. 3 с еднакво съдържание  към чл. 38 от Типов договор за СИМП, към чл. 40. от Типов договор за ПИМП и към чл. 45. от Типов договор за СИПМ, МЦ и ДКЦ  със следното съдържание : „В случаите по чл. … , контрол по изпълнение на броя на определените СМД и стойностите на назначените МДД се осъществява при изчерпване на определения общ брой СМД и стойност на МДД, след разпределение и преразпределение на допълнителен брой на СМД и стойност на МДД в рамките на определените средства в бюджетните сметки на РЗОК за съответното тримесечие”. Утвърденият текст означава, че освен възможността за увеличение на регулативните стандарти с 10 % , респ. с 15 %,  Протокол за неоснователно получени суми ще се издава на ИМП при условие, че на областно ниво изцяло са изчерпани сумите за СМД и МДД за съответното тримесечие. 

 

54 ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЛЕВЕН НА 9-11 МАРТ

on Вторник, 07 Февруари 2012 10:09.

 

54 ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЛЕВЕН НА 9-11 МАРТ

На проведения в събота / 4 януари/ УС и НС беше решено, че предстоящия отчетно-изборен събор на БЛС ще се проведе на 9-11 март т.г. в гр.Плевен. Дневният ред на Събора ще  включва отчет на УС на БЛС за тригодишния мандат, доклади за дейността на контролната и етичната комисии  и избор на ръководни органи на Съюза. С оглед лансиране в публичното пространство  на тезата за лекарска камара, д-р Марияна Кирилова, председател на РЛК Велико Търново, поиска  да се проведе и дискусия за бъдещето на Лекарския съюз. Членовете на Националния съвет обаче прецениха, че това може да стане на друг събор, след предварителна подготовка и представяне на различни тези. 
НС гласува финансовия отчет на БЛС за 2011 г.Основният  приход   е в размер на 651 512 лв.  и е от отчисленията на  членски внос. Собствените приходи от удостоверения за следдипломно обучение и такси са 47 000 лв., а от реклами  – 20 760 лв. Разходите за мин.година, в сравнение с предишната са намалени  с 24 341 лв.Основно перо в спестените средства е от сумата за протоколни нужди. При планирани 15 хил.лв, са изразходени малко над 7 хил.лв. По-малко е изхарчено и за командировки – в страната и чужбина. Сериозна сума отива за погасяването на кредита от 420 хил.лв., изтеглен от предишното ръководство на Съюза през 2009 г. Гласуван беше и проектобюджетът за следващата година, с уговорката, че той може да бъде променен от новиятУС.
С ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ можете да се запознаетеpdfтук