• 03
  • 02

Писмо относно пострадалите от с. Бисер

on Вторник, 14 Февруари 2012 13:57.

Важно!Писмо от Управителния съвет на БЛС.Можете да го прочетете docтук

Указание № 3

on Понеделник, 13 Февруари 2012 10:49.

Ново указание относно НРД 2012.

docуказание № 3

НОВ ТЕКСТ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОГОВОРИ

on Петък, 10 Февруари 2012 06:29.

НОВ ТЕКСТ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОГОВОРИ

Днес, 6 февруари 2012 г., управителят на НЗОК д-р Нели Нешева и председателят на УС на БЛС д-р Цветан Райчинов одобриха рамката на индивидуалните договори за изпълнителите на медицинска помощ. По предложение на УС на БЛС, НЗОК прие включването на нова ал. 3 с еднакво съдържание  към чл. 38 от Типов договор за СИМП, към чл. 40. от Типов договор за ПИМП и към чл. 45. от Типов договор за СИПМ, МЦ и ДКЦ  със следното съдържание : „В случаите по чл. … , контрол по изпълнение на броя на определените СМД и стойностите на назначените МДД се осъществява при изчерпване на определения общ брой СМД и стойност на МДД, след разпределение и преразпределение на допълнителен брой на СМД и стойност на МДД в рамките на определените средства в бюджетните сметки на РЗОК за съответното тримесечие”. Утвърденият текст означава, че освен възможността за увеличение на регулативните стандарти с 10 % , респ. с 15 %,  Протокол за неоснователно получени суми ще се издава на ИМП при условие, че на областно ниво изцяло са изчерпани сумите за СМД и МДД за съответното тримесечие.